Søk
  • Rita Bekkevold

Velkommen i teamet Michael!

Oppdatert: 18. des. 2020

Michael begynte hos oss som Senior Manager 01. November og vil jobbe med digitaliseringsprosjekter og interimleder-oppdrag. Michael er 36 år og kommer opprinnelig fra England, og har bodd i Norge de siste 15 årene. Michael er utdannet innenfor Business Management og studerer masteremner innenfor digitalisering og ledelse. Han er bosatt i Sarpsborg sammen med kone og 3 barn.


"Jeg har ledet flere vellykkede digitaliseringsprosjekter i ulike sektorer, blant annet i olje- og gass, og bygg- og anlegg. Utover å jobbe som systemkonsulent og prosjektleder, har jeg i de siste årene også hatt personal og resultatansvar. I all hovedsak har jeg arbeidet i mellomstore virksomheter preget av store omstilling- og endringsprosesser, og kan vise til gode resultater."


Jeg brenner for gode systemer som bidrar til økt effektivitet og styring, og som gir merverdi til bedriften.

Digitalisering er et spennende tema og fører naturligvis til endring i bedriften; hvor kultur, vaner og eksisterende prosesser påvirkes og utfordres i stor grad. Utmerket endringsledelse og kommunikasjon i samhandling mellom den digitale løsningen og mennesker må være i fokus for å lykkes. Dette oppleves ofte som en krevende prosess for veldig mange. For meg er det å kunne bistå selskaper i en slik prosess utrolig spennende.

142 visninger0 kommentarer
  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Instagram
  • Facebook Social Ikon

©2019 by Excito Consulting AS. Proudly created with Wix.com