ARBEIDSTIDSORDNING FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN

Har din bedrift hatt tilsyn og blitt tatt for brudd på arbeidsmiljøloven? Er det et problem at de ansatte ønsker å jobbe mer enn det som er tillatt? Er du usikker på hvilke muligheter arbeidsmiljøloven åpner for?

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg med å lage arbeidstidsordninger som er tilpasset deres virksomhet og som er i tråd med gjeldene regelverk. Alt blir dokumentert slik at dere slipper problemer ved neste tilsyn.

Arbeidstidsordning for bygg- og anleggsbransjen

Vi utarbeider en personalhåndbok med beskrivelse arbeidstidsordninger og reglement, som dere enkelt kan ta i bruk. 

Justice Scale