Excito Consulting AS

OM OSS

Vi hjelper bedrifter med å ta i bruk digitale styringssystemer. 

I tett tilknytning til IT-leverandører og med et bredt nettverk av samarbeidspartnere tilbyr vi digitale styringssystemer som er best tilpasset din bedrift. 

 

For bygg- og anleggsbedrifter har vi utviklet et skreddersydd styringssystem for hele virksomheten. 

PROSJEKTER

DIGITALISERINGSPROSJEKT FOR ENTREPRENØR MED 100 MILLIONER I OMSETNING

Excito Consulting ledet en omfattende snuoperasjon i anleggselskapet ved å snu en prosjektorganisasjon med lav produktivitet, til gjennomgående flyt i verdikjeden, der prosjektlederen var nøkkel til økt produktivitet.

Selskapet hadde tradisjonell mappestruktur og lite kontroll på kritiske oppgaver som HMS dokumentasjon, endringsmeldinger, overtakelsesforretninger og sluttoppgjør. Vi erstattet terminalserver og manuelle oppgaver med nytt digitalt styringssystem med app og digitaliserte forretningsprosesser.

INTERIM- OG COMPLIANCE-OPPDRAG FOR ANLEGGSSELSKAP MED 50 MILLIONER I OMSETNING

På 14 dager transformerte Excito Consulting anleggsselskapet ved å gå fra å miste en offentlig kunde, og i fare for å miste opp til 10% av omsetning, til igjen å kunne konkurrere om offentlige anbud.
 

Videre bistod Excito Consulting selskapet med interimledelse og ledet en snuoperasjon med å gå fra brudd på arbeidsmiljøloven, med manglende styringssystemer, rutiner og dokumentasjon, - til full compliance og innarbeidede systemer og rutiner.

UTARBEIDELSE AV ARBEIDSTIDSORDNINGER OG PERSONALHÅNDBOK FOR ANLEGGSSELSKAP MED 40 MILLIONER I OMSETNING

Selskapet hadde fått tilsyn og ble tatt for brudd på arbeidsmiljøloven. 
Excito Consulting bistod selskapet med å utarbeide en fleksibel arbeidstidsordning og full compliance. Vi utarbeidet personalhåndbok og reviderte arbeidsavtaler og alle øvrige personaldokumenter.

BISTOD BYGGENTREPRENØR MED 10 MILLIONER I OMSETNING

Selskapet var nystartet og manglet systemer for styring av virksomheten og prosjektene. Excito Consulting implementerte sitt skreddersydde styringssystem med kun få tilpasninger.

 
 

LEDENDE KVALITETSSTYRINGSYSTEM TIL RIKSENTREPRENØR MED NESTEN
2 MILLIARDER I OMSETNING

Vi bistod riksentreprenør innenfor anleggsbransjen, med behovsanalyse, utarbeidelse av kravspesifikasjon og design av styringssystem.

Fra å gå fra tradisjonell mappestruktur, bistod vi i utvikling og implementering av modulbasert digitalt styringssystem. For utenom å ha tatt i bruk modulene avvik, sjekklister, oppgaver, CRM og dokumenter, - har klienten lagt stor vekt på utvikling av prosjektmodulen.
Her kan man enkelt velge digital prosjektmal for ulike type prosjekter. Det er utviklet egen prosjektmal for styring av NS-kontrakter med modul for håndtering av endringsmeldinger etter regelverket i Norsk Standard.
Systemet er tilrettelagt for datafangst og oppgavestyring fra app.

FORBEDRET PRODUKTIVITET OG LØNNSOMHET FOR EVENTSELSKAP MED 4 MILLIONER I OMSETNING

Selskapet hadde høy digital modenhet, og ansatte med lang erfaring. Men manglet tydelig definerte oppgaver med mulighet for oppfølging og ansvarliggjøring.

Excito Consulting bistod eventselskapet med å oppgradere eksisterende styringssystem som gav grunnlag for å akselerere veksten med like mange ansatte. Ved å takle rotårsakene til kostnadslekkasjer og drivere til salgsvekst, styrket dette lønnsomheten og gav mulighet til å maksimere fremtidige avkastninger.

 

EXCITO TEAMET

Håkon har over 20 års erfaring som daglig leder og prosjektleder i anleggsbransjen. Han har jobbet med en rekke anleggsprosjekter for offentlige tiltakshavere som Statens Vegvesen, Bane Nor og kommuner, i tillegg til entreprenører og private kunder. Håkon har ledet flere snuoperasjoner og digitaliseringsprosjekter. De siste tre årene har Håkon jobbet som interimleder og konsulent for anleggsbedrifter.  

 

Erfaring 

 • Daglig ledelse og virksomhetsstyring

 • Styrearbeid 

 • Endringsledelse 

 • Prosjektsledelse 

Utdannelse 

 • ​Executive Master i Management med spesialisering i rådgivning, bedriftsøkonomisk analyse og ledelse- og organisasjonspsykologi. 

 • Bachelor i økonomi og administrasjon fra BI med spesialisering i prosjektledelse 

hakon@excito.no

+47 483 69 440

HÅKON SAMNØY

INTERIMLEDER OG KONSULENT

SENIOR KONSULENT

line@excito.no

+47 454 12 310

LINE PERNILLE CHRISTENSEN

Line Pernille har 5 års erfaring som controller og konsulent i anleggsbransjen. Line har inngående kompetanse i å analysere, designe og implementere IT-løsninger. Line har gjennomført flere digitaliseringsprosjekter med behovsanalyse, kravspesifikasjon, design, systemutvikling, implementering, opplæring og support. 

Erfaring 

 • Prosjektledelse av digitaliseringsprosjekter 

 • Behovsanalyse og design av styringssystemer 

 • Systemutvikling 

 • Support og opplæring 

Utdannelse

 • Bachelor i økonomi, ledelse og logistikk fra UiSN

RITA BEKKEVOLD

rita@excito.no

+47 938 98 411

KONSULENT


 

Rita har administrert sosiale medier for flere frivillige organisasjoner og idrettslag i en årrekke. Hun har erfaring fra logistikkbransjen. Rita bistår selskaper med planmessig og profesjonell håndtering av sosiale medier og andre administrative oppgaver. 

Erfaring

 • Markedsføring 

 • Sosiale medier 

 • Logistikk 

 • Administrative oppgaver 

Utdannelse 

 • 1 år videregående skole - studiespesialisering

 • 2 år videregående skole - salg og service

KONTAKT OSS

Org. Nr. 919187832
 

Korniveien 1, 3157 Barkåker
 

post@excito.no
 

+47 33 74 07 77

 
 • Linkedin Sosiale Ikon
 • Instagram
 • Facebook Social Ikon

©2019 by Excito Consulting AS. Proudly created with Wix.com